בס''ד
 
עברית | English                              
חבר קיים התחבר | חבר חדש הרשם
דף הבית | אודותינו | החשבון שלי | תקנון | הפוך לדף הבית | צור קשר | פרסמו אצלנו
ישראלים בלוס אנג'לס

זה הזמן לחזור !! הביתה

המשבר הכלכלי, ברחבי העולם הביא עימו מצב חדש בו ישראלים שעזבו את ישראל בכדי לעבוד בחו"ל בשוק ההון, הי-טק, חקלאות וכדומה מחפשים עכשיו את דרכם חזרה לישראל, זאת לצד מי שמתעניין בעליה לישראל כעולה חדש.
רק לאחרונה נתבשרנו כי משלחת בין משרדית גדולה מישראל נסעה לחו"ל על מנת להציג בירידים שונים באירופה ובארצות הברית את יתרונות המיסוי בישראל ותוכניות סיוע שונות שנועדו להשיב לישראל יזמים ובעלי מקצועות שונים בתקופה הקרובה.
בספטמבר 2008 נכנס לתוקף תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אשר עשה רפורמה משמעותית בנוגע לעולים חדשים ותושבים חוזרים. הרפורמה הכניסה מושגים חדשים, ואף עשתה שינויים בסוג ותנאי הטבות המס הניתנות לעולים חדשים ותושבים חוזרים. מטרותיה העיקריות של הרפורמה היו: עידוד עליה, החזרת ההון האנושי ועידוד משקיעים. במסגרת הרפורמה נקבעו שורה של הקלות למי שמבקשים לחזור לישראל זאת באמצעות הגדרה מחודשת למושג תושב חוץ, קביעת הקלות נוספות למי שיוגדר "תושב חוזר ותיק" (מושג חדש) וכן קביעה בהוראת שעה כי ההקלות שנקבעו ל"תושב חוזר ותיק", יחולו גם על מי שלא עמד במכלול התנאים החמורים כפי שיפורטו להלן ובלבד שחזר לישראל בשנות המס 2008, או 2009. הוראת שעה זו הופכת את שנת 2009 לשנה אטרקטיבית במיוחד לעליה לישראל.

מיהו תושב חוץ?
טעות נפוצה הייתה ועודנה לחשוב שמי ששוהה בישראל פחות מ-183 ימים בשנה הינו תושב חוץ. דבר זה מעולם לא היה נכון ורשות המיסים בחנה תמיד את מרכז חייו של הנישום, כאשר המועד המדויק בו פסק הנישום להיות תושב ישראל נותר בדרך כלל בויכוח בין הצדדים. במקרים בהם עבר הנישום להתגורר במדינה לה אמנת מס עם ישראל הייתה ההכרעה בשאלת מקום מושבו פשוטה יותר, היות והוראות אמנות המס, שהינה הסכם משפטי בינלאומי גוברות על הוראות פקודת מס הכנסה, אך רשות המיסים נהגה לטעון כי אותו נישום הינו תושב חוץ על פי אמנת המס בלבד ולא על פי פקודת מס הכנסה לכן כאשר ישוב לישראל לא יהא זכאי להטבות המס הניתנות לתושב חוזר על פי פקודת מס הכנסה.
תיקון 168 עשה סדר בדברים ואף הגדיל באופן משמעותי את ההטבות לתושבים חוזרים כפי שנראה להלן. עד לתיקון 168 קבעה פקודת מס הכנסה כי מי שמרכז חייו בישראל יחשב כתושב ישראל ולצד הגדרה זו קבעה שתי חזקות עיקריות לפיהן מי שמצוי 183 ימים בשנה בישראל או מי שבמהלך 3 שנים שהה 425 ימים בישראל יחשב כתושב ישראל (אין זה אומר שמי ששהה פחות מכך יחשב אוטומטית כתושב חוץ). המענה לשאלה מי הוא תושב חוץ? היה על בסיס השלילה - "מי שאינו תושב ישראל". עם תיקון 168 לפקודה נקבעה הגדרה ברורה גם למושג "תושב חוץ", לפיה, יחיד המצוי מחוץ לישראל במשך שנתיים, למעלה מ-183 ימים בשנה, ואחר כך במשך שנתיים היה מרכז חייו בחו"ל יראו בו תושב חוץ כבר מתחילת התקופה.

הטבות המס החדשות
בנוסף התווסף במסגרת התיקון, המושג "תושב חוזר ותיק". עד לתיקון 168 התחלקו הטבות המס שנקבעו בפקודת מס הכנסה לשני סוגים: האחד הטבות לעולה חדש, בין השאר נקבע פטור על: הכנסות מעסק (4 שנים) הכנסות פסיביות (5 שנים), רווחי הון על נכס שנרכש לפני העליה לישראל (10 שנים) וכן הנחה ממס על קצבה, מנגד הסוג השני, הטבות לתושב חוזר אשר לא כללו את הפטור על הכנסות מעסק.
במסגרת תיקון 168 ראשית הגדילו את ההטבות הניתנות לעולה חדש ובכלל זה, פטור ממס על: הכנסות מעסק או משלח יד בחו"ל (10 שנים), הכנסות פסיביות (10 שנים) וכן פטור לקצבה עד סכום של קצבה מזכה (עד 7,200 ש"ח לחודש) הקלות זהות לאלו של העולה החדש נקבעו גם למי שהוגדר "תושב חוזר ותיק". זה האחרון הוגדר כמי שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות. אלא שעל מנת לעודד את העלייה בשנה הקרובה, שנת 2009 קבע המחוקק הוראת שעה לפיה, במהלך השנים 2008 ו-2009 ניתן להסתפק בכך שהיחיד היה תושב חוץ במשך חמש שנים בלבד וכבר יראו בו כ"תושב חוזר ותיק" הזכאי לכל מכלול ההטבות. כך לדוגמא יוצא שמי שהינו חמש שנים תושב חוץ כבר בשנת 2009 אך סבר לעלות לישראל רק בשנת 2010 או 2011, עשוי לפספס את ההטבות הניתנות לתושב חוזר ותיק ולכן כדאי לו לשקול עלייה מוקדמת יותר לישראל - כבר בשנת 2009.

הטבות נוספות שנקבעו לעולה חדש ותושב חוזר ותיק במסגרת תיקון 168 הן הקלות לכאורה "פרוצדוראליות" אך מדובר בהקלות בעלות משמעות רחבה למבקשים בשלב זה רק "לשקול" עליה לישראל. כך קבע המחוקק פטור במשך 10 שנים מחובת דיווח על הכנסות מחוץ לישראל תקופה זהה לתקופת הפטור ממס, וכן נקבעה אפשרות לנישום, לבקש לקבל "שנת הכרעה" במהלכה ישהה אותו יחיד בישראל, אך שנה זו תחשב כמעין שנת הסתגלות אשר לא תביא להפיכתו לתושב ישראל. על מנת לזכות בהטבה זו האחרונה, על היחיד להגיש בקשה לרשות המיסים בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל !

הקלה נוספת בעלת משמעות רבה הינה ההקלה בנושא קביעת שליטה וניהול. בהתאם לפקודת מס הכנסה חברה המנוהלת ונשלטת בישראל רואים אותה כחברה תושבת ישראל, גם אם נרשמה והתאגדה בחו"ל ככזו היא חייבת במס מלא בישראל על פעילותה בכל העולם. חששה של רשות המיסים היה כי בשל סיבה זו ימנעו דווקא אנשים בעלי אמצעים לעלות לישראל. חש זה הוביל לקביעת הוראת חוק לפיה אם חברה הפכה לחברה תושבת ישראל בעקבות עלייתו של תושב חוזר ותיק או עולה חדש לישראל, משמע הוא או מי מטעמו מנהלים את החברה ורק בגין עליה זו לישראל יש לראות בחברה כתושבת ישראל (לכאורה), הרי שבמשך תקופת ההטבות - 10 שנים, לא יראו את החברה כתושבת ישראל - נציין כי מדובר בהטבה משמעותית אם לא המשמעותית ביותר בכל הרפורמה אשר מהווה תמריץ אמיתי לעליה לישראל - כך לדוגמא, הדבר עשוי להביא לכפל פטור כיוון שייתכן שבמדינה בה פועלת החברה יתחילו לראות בחברה כמי שנשלטת ומנוהלת בישראל, ולכן פטורה ממס באותה מדינה ואילו מנגד בישראל יראו בה חברה זרה במשך כל עשר השנים האמורות.

טבלה של הטבות המס המרכזיות

תושב חוזר ותיק עולה חדש הסדר המס
+ + פטור ממס על הכנסות מעסק בחו"ל למשך 10 שנים
+ + פטור ממס על הכנסות ממשלח יד למשך 10 שנים
+ + פטור ממס על הכנסות פסיביות מחוץ לישראל במשך 10 שנים
+ + פטור ממס על רווחי הון למשך 10 שנים על נכסים בחו"ל
+ + פטור ממס על קצבה עד סכום של קצבה מזכה
+ + פטור מחובת דיווח במשך 10 שנים בגין הכנסות פטורות בחו"ל
+ + הקלה לעניין שליטה וניהול - במשך 10 שנים - לא תחשב שליטה וניהול מישראל אם חברה זרה מנוהלת על ידי היחיד או מי מטעמו וכך נוהלה גם קודם לכן בחו"ל
+ + יש תקופת הסתגלות של שנה בתנאי שנמסרה הודעה בתוך 90 ימים ממועד ההגעה לישראל
+ - הוראת שעה לשנים 2008 ו-2009

 
 הכותב:
  עוסק במיסוי בינלאומי, מיסוי נאמנויות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ירושת וצוואות - לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן( relocation) ועוד.
מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב'; "נאמנויות ומיסוי נאמנויות" ; '"חוק מס הבולים"; סדרת ספרי מס ערך מוסף (כרכים א'-ד'); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". ובעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים; מרצה ב: לשכות עורכי הדין, רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. מ"מ יו"ר ועדת המיסים וסגן יו"ר ועדת הנאמנויות בלשכת עוה"ד בת"א. ליצירת קשר - טל: 077-7051717; E- mail:
aryetax@gmail.com; סלולרי: 599600 - 0544, מקור המאמר באתר המשרד - http://www.atax.co.il

מקור המאמר: http://www.articles.co.il/author/291

 
תגובה לכתבה   |   שלח לחבר
 
לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות
 
  תגובות  
 
 
 
 
 

ראשי | אודותינו | החשבון שלי | תקנון | צור קשר|פרסמו אצלנו|כתבו לנו


חנות וירטואלית | בניית אתרים
סיקום - חנות וירטואלית
© 2020, לוס אנג'לס ישראל . כל הזכויות שמורות