בס''ד
 
עברית | English                              
חבר קיים התחבר | חבר חדש הרשם
דף הבית | אודותינו | החשבון שלי | תקנון | הפוך לדף הבית | צור קשר | פרסמו אצלנו
תושב חוזר

הקלות במיסוי לעולים חדשים ותושבים חוזרים

הועדה לקליטת העלייה של הכנסת אישרה היום לקריאה שניה ושלישית את התיקון לפקודת מס הכנסה הכולל רפורמה רחבה, חסרת תקדים, המעניקה הטבות והקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים.

 הרפורמה גובשה על ידי רשות המסים במשרד האוצר ומשרד הקליטה.

ההקלות שאושרו כוללות, בין השאר, מתן פטור ממס ומדיווח בישראל לתקופה של עשר שנים על נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל. ההקלות יחולו על כל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות מריבית, מדיווידנד, משכירות, מעסק, ממשלח יד וממשכורת - שמקורן בחו"ל, וכלה ברווחי הון במכירת נכסים שמצויים מחוץ לישראל.

מטרת הרפורמה היא לעודד עלייה לישראל ולהשיב הביתה מאות אלפי ישראלים החיים בחו"ל, תוך הסרת חסמי מס משמעותיים.

בהציגו את המהלך בפני חברי הועדה ציין מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, כי באמצעות הרפורמה ניתן יהיה לעודד השקעות בישראל ולהחזיר הון אנושי משמעותי ובכך לתרום לפיתוח חוסנה הכלכלי והחברתי של ישראל. נסרדישי הוסיף כי החקיקה האמורה משקפת, בין היתר, את המגמה אותה מובילה הרשות - ליצור חקיקה פשוטה, ברורה ועל כן גם יעילה.

התוכנית. ביזמת משרד הקליטה ורשות המיסים. גובשה במסגרת פרויקט "חוזרים הביתה ב-60 לישראל" שמוביל משרד הקליטה. פרטי התוכנית גובשו על ידי צוות משותף בראשות מנכ"ל משרד הקליטה, ארז חלפון, וסמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, רו"ח גידי בר-זכאי, והוצגו לשר האוצר על ידי מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי. ההמלצות נועדו להשלים את מאמציה של מדינת ישראל להגדלת כמות האנשים הבוחרים במדינת ישראל כמקום בו הם רוצים לקבוע את מרכז חייהם לישראל.

מנכ"ל משרד הקליטה, ארז חלפון, אמר לחברי הועדה כי הרפורמה מהווה מהפכה של ממש, המשלבת לראשונה בין כדאיות ערכית ועלייה ממניעים ציוניים לבין כדאיות כלכלית. לדבריו, נטל המס היווה מאז ומתמיד מכשול משמעותי בדרכם של עולים וישראלים לעלות ארצה והסרתו תביא לגידול משמעותי בממדי

העלייה ותכפיל את מספר הישראלים החוזרים. עוד הוסיף כי משרדו ימשיך לפעול להסרת כמה שיותר חסמים כלכליים ולפיתוח תוכניות אטרקטיביות לעידוד עלייה ולהשבת מיטב המוחות הביתה".

בהתאם לכך, הצעת החוק שאושרה, מרחיבה, מפשטת ומפרטת שורת הקלות ממס ומדיווח, שיחולו על עולים חדשים ותושבים חוזרים שיסווגו כעולים לצורכי מס הכנסה, והכל בקשר להכנסותיהם שמופקות מחוץ לישראל:

 1. הענקת פטור ממס לכל סוגי מקורות ההכנסה בחו"ל לתקופה של 10 שנים
  ע"פ הדין הקיים, ניתן פטור ממס למשך 5 שנים רק על הכנסות פאסיביות מנכסים שרכש בחו"ל (ריבית, דיווידנד, קיצבה, תמלוגים ודמי שכירות); וכן זכאות לפטור למשך 4 שנים על הכנסות מעסק ובתנאי שהעסק היה פעיל לפחות 5 שנים טרם עלייתו. עם זאת ובמקביל, קובע הדין הקיים פטור ממס למשך 10 שנים, עלות ממימוש הנכסים וההשקעות בחו"ל שהניבו את אותן הכנסות פטורות.

  מוצע לקבוע באופן אחיד רחב וברור, פטור לכלל הכנסותיו של העולה, המופקות מחוץ לישראל, למשך 10 שנים מיום עלייתו לישראל, באופן שיכלול את כל הכנסותיו, בין אם מקורן במימוש נכסים והשקעות בחו"ל, ובין אם מקורן בהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל .

 2. הרחבת ההקלות במיסוי לתושבים חוזרים

  קביעת מעמד מיסויי חדש"תושב חוזר שיסווג כעולה לצורכי מס הכנסה" למי שהיה תושב חוץ לפחות 10 שנים מהמועד שעזב את ישראל (להלן - תושב חוזר ותיק). מעמד זה ירחיב את ההקלות ממס הניתנות כיום לתושב חוזר וישווה אותם להקלות המוענקות לעולה חדש.כדי לעודד חזרתם של ישראלים במסגרת מבצע משרד הקליטה לשנת ה-60, נקבע, כהוראת שעה, כי בין השנים 2009 - 2007 התקופה שתזכה את היחיד להיחשב "כעולה לצרכי מס הכנסה" תעמוד על 5 שנים בלבד, אם נחשב תושב חוץ ביום 1 בינואר 2007.

 3. קביעת מסלול התאקלמות

  מתן תקופת הסתגלות בת שנה אחת ממועד הגעתו ארצה של היחיד אשר בה, לבקשתו, לא יחשב תושב ישראל לצרכי מס הכנסה. לאחר תקופת הסתגלות זו, יוכל היחיד לקבל החלטה מושכלת לגבי מקום מושבו.

 4. קביעת פטור ממס לחברות המנוהלות על ידי עולה או על ידי תושב חוזר ותיק

  חברות הנשלטות על ידי עולים או תושבים חוזרים ותיקים לא יסווגו כחברות תושבות ישראל רק בשל עליית בעלי מניותיהם לישראל. הוראה זו מטרתה להסיר את חוסר הוודאות של יחידים שבחרו לקבוע את מרכז חייהם בישראל, בשאלה האם החברה בה הם מחזיקים הפכה תושבת ישראל ומשכך כפופה למס בישראל. כך, למעשה, לפי התיקון לחוק, הם יוכלו להפיק הכנסות הפטורות על פי הכללים גם במסגרת חברות בשליטתם, הפועלות בעולם כולו, בכפוף לכך שההכנסות אינן מופקות בישראל.

 5. קביעת פטור מחובת הדיווח על הכנסה שמקורה בחו"ל

  היחידים והחברות שבשליטתם, לא יהיו חייבים בדיווח על נכסיהם והכנסותיהם הפטורים ממס .
  יצוין כי, הכנסותיהם של העולים והתושבים החוזרים הותיקים מפעילות בישראל והשקעות בנכסים ישראליים, שיופקו לאחר עלייתם או שובם לישראל, יהיו חייבים בדיווח ויתחייבו במס בהתאם להוראות החוק הרגילות.

להלן טבלה מסכמת את הדין הקיים לעומת הדין המוצע:

סוג ההקלה הדין הקיים התוכנית המוצעת סטאטוס עולה חדש תושב חוזר עולה חדש ותושב חוזר ותיק שייחשב לעולה פטור ממס על הכנסות פאסיביות 5 שנים 5 שנים 10 שנים פטור ממס על רווחי הון 10 שנים 10 שנים 10 שנים פטור ממס על הכנסות מעסק 4 שנים ken.gif 10 שנים פטור ממס על הכנסות ממשלח יד ומעבודה ken.gif ken.gif 10 שנים תחולה גם לגבי נכסים או פעילויות חדשות ken.gif ken.gif ex.gif מסלול התאקלמות ken.gif ken.gif ex.gif הקלה במבחן "השליטה והניהול" ken.gif ken.gif ex.gif פטור מחובת גילוי ודיווח ken.gif ken.gif ex.gif
תיקוני חקיקה נוספים

שונה סיווגו של תושב חוזר רגיל כך שממצב שבו היה זכאי להקלות במס לאחר היעדרות של 3 שנים מישראל כתושב חוץ, שונתה התקופה לתקופה בת 6 שנים כתושב חוץ. המדובר בסל הטבות מצומצם: פטור ממס על רווחי הון ל - 10 שנים והכנסות פאסיביות מחו"ל לתקופה של 5 שנים.

על מנת ליצור ודאות, לאפשר לנישומים לתכנן את מעשיהם וכן לייעל את עבודת שלטונות המס, הורחבה הגדת תושב חוץ, כך שתושב ישראל שעמד במבחן מצטבר של שהייה רצופה בת 4 שנים מחוץ לישראל, כאשר בשנתיים האחרונות של ארבע השנים האמורות הוא עמד בתנאי המחמיר של מרכז חיים בחו"ל, לא ייחשב תושב ישראל ב - "DAY ONE" כלומר, החל מהיום הראשון שבו בחר לעזוב.
 
תגובה לכתבה   |   שלח לחבר
 
לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות
 
  תגובות  
  תושב חוזר
חלי   - ‏05/‏01/‏2014 16:41 
1.
 
 
 
 
 

ראשי | אודותינו | החשבון שלי | תקנון | צור קשר|פרסמו אצלנו|כתבו לנו


חנות וירטואלית | בניית אתרים
סיקום - חנות וירטואלית
© 2018, לוס אנג'לס ישראל . כל הזכויות שמורות